Jezelf Schrijven – online cursus 29 maart 2021

Via (loopbaan)schrijven je eigen levensverhaal (re)construeren.

In een steeds complexere wereld, waar mensen verwacht worden een actieve rol te spelen in het aanpakken van eigen (levens)problemen vb. werkloosheid, burn-out,(loopbaan)keuzes maken, … geeft schrijven een opportuniteit om op een betekenisvolle, diepgaande manier te reflecteren.

Writing the Self is een methode om een ‘interne’ dialoog op gang te brengen en kan hierdoor weerbaarheid, veerkracht en levensgeluk vergroten. In deze workshop wordt schrijven ingezet om (een deel van) het eigen levensverhaal te (re)construeren en wel op een manier die erkent dat ‘het Self’ dynamisch en meerstemmig is.

https://research-expertise.ucll.be/nl/navormingen/workshop-jezelf-schrijven-writing-self