Expressive and creative writing course

Starts: March 5-April 27, 2018, in English and/or Dutch 

WRITING, and especially creative and expressive writing helps people to access deeper layers in themselves and tap into their own wisdom. Numerous studies have shown that writing is not only good for personal well-being and the processing of negative experiences but affects one’s physical health and can improve immune function as well. Writing is a source of pleasure, connection and fulfilment. Reinekke Lengelle teaches course in expressive and creative writing and has done so for over 21 years. She did her PhD research on this topic and facilitates others in writing with their multi-voiced (or dialogical self) through writing. This course in creative and expressive writing also assists those who have become stuck in their writing, whether that is a dissertation, article, or book project.

This online course is 8 weeks and starts March 5, 2018. The language of instruction is both English and Dutch.

For more questions or to register, please get in touch with Reinekke directly through this site.

Expressief en Creatief Schrijven
SCHRIJVEN, en dan vooral creatief en expressief schrijven, helpt om vorm te geven aan dat wat er in de diepere lagen van jezelf leeft. Talloze studies hebben aangetoond dat schrijven niet alleen goed is voor het persoonlijk welbevinden en de verwerking van negatieve ervaringen maar ook voor de fysieke gezondheid en het functioneren van het immuunsysteem. Schrijven is een bron van plezier, verbinding en voldoening. Reineke Lengelle, PhD verzorgt een opleiding in expressief en creatief schrijven. Zij is op dit onderwerp gepromoveerd en heeft als trainer 21 jaar ervaring in het stimuleren van het dialogische zelf door middel van schrijven. Overigens is creatief en expressief schrijven ook goed voor mensen die vastlopen in het schrijven van een werkstuk of scriptie.

Dit is een online cursus van 8 weken. De cursus start op 5 maart 2018. De voertaal is Nederlands en Engels.

Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met de cursusleider Reinekke Lengelle via deze site.